नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रबर्द्धन समितिको बैठक सम्बन्धी सुचना