जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
योजना सच्याउने सम्बन्धी सूचना 07/22/2020 - 16:20
अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृत.pdf 07/16/2020 - 11:19
हरेक निर्वाचन क्षेत्र २ नवीन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना नविन उद्योग अनुदान कार्यविधि सम्बन्धी अनुसुचीहरु.pdf 05/17/2020 - 13:27
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना स्विकृतिको आशय_Final२ (1).pdf 05/12/2020 - 15:04
स्नातकोत्तर/ स्नातक तहका विद्यार्थीहरुको अध्ययन अनुसन्धानको अन्तिम नतिजा तथा प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना final list.pdf 03/01/2020 - 15:47
स्नातकोत्तर/स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानको लागी प्रारम्भिक नतिजा Shortlisting of Bachelor's & Master's level research grant.pdf 02/12/2020 - 15:11
"Invitation for Bids for the Construction of Basement Museum of Nepal-Aama Murti" Bid_Document_Works_GoN_Uploadable_MOITFE_PTDPUI-076_77-06 (2).pdf 02/04/2020 - 11:07
Request for Proposals (RFP) Notice for "Strategic plan preparation for Dhangadhi-Budar-Bajhang-Kailashmansarobar tourism corridor development" RFP_notice_धनगढी-बुडर-बझाङ-कैलाश मानसरोबर पर्यटन करिडर.pdf , RFP_document_धनगढी-बुडर-बझाङ-कैलाश मानसरोबर पर्यटन करिडर.pdf 01/22/2020 - 10:37
Request for Proposals (RFP) Notice for "Strategic plan preparation for Julaghat-Khodpe-Bajhang tourism corridor development" RFP_notice_झुलाघाट-खोड्पे-बझाङ पर्यटन करिडर.pdf , RFP_document_झुलाघाट-खोड्पे-बझाङ पर्यटन करिडर.pdf 01/22/2020 - 10:33
Request for Proposals (RFP) Notice for "Strategic plan preparation for Khakraula-Tikapur-Karnali-Mangalsain- Ramaroshan-Badimalika tourism corridor development" RFP_notice_खक्रौला-टिकापुर-कर्णाली-मंगलसैन-रामारोशन-बडिमालिका पर्यटन करिडर.pdf , RFP_document_खक्रौला-टिकापुर-कर्णाली-मंगलसैन-रामारोशन-बडिमालिका पर्यटन करिडर.pdf 01/22/2020 - 10:28