जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वायनका लागि आशयपत्र (Expression Of Interest) प्रारम्भिक छनौटको डडेलधुरा जिल्लाको नतिजा प्रकाशन भएको सुचना ०७५/०७६ EOI Result Dadeldhura.pdf 01/17/2019 - 12:55
रा.प.तृतिय (प्रा.) - वन (ज.फ.) र रा.प.अन‌‌. प्रथम-वन (ज.फ.) समूहका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाइएको बारे | ०७५/०७६ 01/02/2019 - 15:38
पुनः प्रारम्भिक छनौटको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना | ०७५/०७६ 12/20/2018 - 11:21
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वायनका लागि आशयपत्र (Expression Of Interest) प्रारम्भिक छनौटको सूची प्रकाशन गरिएको सुचना ०७५/०७६ TOR MEDPA Technical and Financial Proposal.pdf 12/20/2018 - 11:09
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७५ सम्बन्धमा ०७५/०७६ वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७५ सम्बन्धमा.pdf 12/06/2018 - 14:07
रा.प. द्वितीय प्रा. (उपसचिव) स्वायल एण्ड कन्जरभेसन समूह कामकाज गर्न खटाइएको | ०७५/०७६ रा.प. द्वितीय प्रा. (उपसचिव) स्वायल एण्ड कन्जरभेसन समूह.pdf 11/21/2018 - 16:04
रा.प.तृतिय प्रा. सहायक भू संरक्षण अधिकृत र रा.प.अनं. प्रथम प्रा. विभिन्न समूह कामकाज गर्न खटाइएको | ०७५/०७६ रा.प.तृतिय प्रा. सहायक भू संरक्षण अधिकृत र रा.प.अनं. प्रथम प्रा. विभिन्न समूह.pdf 11/21/2018 - 15:48
सूचना संशोधन गरिएको बारे । ०७५/०७६ सूचना संशोधन गरिएको बारे.pdf 11/02/2018 - 14:14
कामकाज गर्न खटाइएको बारे । ०७५/०७६ कामकाज गर्न खटाइएको.pdf 11/01/2018 - 15:28
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशिलताको माध्यमबाट उद्यमी श्रृजना गर्न ईच्छुक व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न आशयपत्र आह्वानको लागि तयार गरिएको कार्य क्षेत्रगत सर्त Terms of Reference (TOR) बारे । ०७५/०७६ Notice for experession interest.pdf , Final TOR for district CSIDB.pdf 10/31/2018 - 12:29