जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सोधपत्र प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सुचना। ०७५/०७६ सोधपत्र प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण सम्बन्धि सुचना.pdf 03/19/2019 - 10:55
इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सिभिल सव-इन्जिनियरहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना। ०७५/०७६ Sub-Engineer Shortlist Candidates.pdf 03/15/2019 - 20:18
Civil Engineer हरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना। ०७५/०७६ Civil Engineer हरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना.pdf 03/11/2019 - 15:00
सुची दर्ता गर्ने बारे। ०७५/०७६ सुची दर्ता गर्ने बारे।.pdf 03/06/2019 - 13:59
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०७५/०७६ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf 03/05/2019 - 10:48
कार्यालयको कोठा थप गर्ने कार्य -दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति २०७५-११-१९ ०७५/०७६ कार्यालयको कोठा थप गर्ने कार्य.pdf 03/05/2019 - 10:46
श्री उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरुमा पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २०७६ साल असार मसान्त सम्म को लागी कर्मचारी आवेदन माग गरिएको सूचना । ०७५/०७६ दस्तावेज.pdf 02/23/2019 - 11:07
Call for Bachelor`s & Master`s Thesis Research Proposal First Time Published in प्रभाव दैनिक -माघ १८ गते,२०७५ (1st Feb.2019) ०७५/०७६ Call for Bachelor`s & Master`s Thesis Research Proposal First Time Published in प्रभाव दैनिक -माघ १८ गते,२०७५ (1st Feb.2019).pdf 02/04/2019 - 16:11
Proposal Format for Bachelor & Master Thesis ०७५/०७६ Proposal Format.pdf 02/04/2019 - 16:08
Call For Bachelors`s & Master`s Thesis Research Proposals ०७५/०७६ Call For Bachelor`s & Masters`s Thesis Research Proposals.pdf 02/04/2019 - 16:06