जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सहायक वन अधिकृत (AFO), आठौँ र सातौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना ०७५/०७६ AFOs_0.pdf 05/06/2019 - 17:01
वन संरक्षण/व्यवस्थापन अधिकृत(DFO), दशौं र नवौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना ०७५/०७६ DFOs.pdf 05/06/2019 - 16:41
युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको जानकारी सम्बन्धमा । ०७५/०७६ Notice.pdf 04/05/2019 - 13:08
खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन अादेश २०७५ ०७५/०७६ खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन अादेश २०७५ 12-4 Final.pdf 04/04/2019 - 19:49
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, फाइनल २०७५.pdf 04/04/2019 - 19:47
इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सिभिल इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धि सुचना। ०७५/०७६ Engineer Notice.pdf 03/20/2019 - 19:50
इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सिभिल सव-इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धि सुचना। ०७५/०७६ Sub Engineer Notice.pdf 03/20/2019 - 19:48
सोधपत्र प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सुचना। ०७५/०७६ सोधपत्र प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण सम्बन्धि सुचना.pdf 03/19/2019 - 10:55
इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सिभिल सव-इन्जिनियरहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना। ०७५/०७६ Sub-Engineer Shortlist Candidates.pdf 03/15/2019 - 20:18
Civil Engineer हरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना। ०७५/०७६ Civil Engineer हरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना.pdf 03/11/2019 - 15:00