जानकारी

शिर्षक दस्तावेज मिति
सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 10/21/2020 - 10:20
TOR Of Province Tourism Masterplan_Sudurpaschim Province ToR of Province Tourism Masterplan_ Sudurpaschim Province.pdf 10/20/2020 - 10:52
प्रादेशिक पर्यटन गुरूयोजना तयार गर्नका लागि आशयपत्र (Expression of interest) आव्हान गरिएको सूचना 10/19/2020 - 10:20
मिति २०७७।०६।३० गतेको प्रदेश सरकार (सचिवस्तर) निर्णयानुसार सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीहरुको विवरण स व अ (1).pdf 10/17/2020 - 11:24
मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदका लागि सुचीदर्ता सम्बन्धी सूचना 10/16/2020 - 10:45
वातावरण विज्ञहरुको सुची (Roster) को लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना 10/15/2020 - 20:46
घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना ।। 10/06/2020 - 11:45
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 09/17/2020 - 10:43
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 09/15/2020 - 11:06
सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 08/17/2020 - 11:47