जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना न. ०२/२०७५/०७६ ०७५/०७६ दस्तावेज.pdf 06/04/2019 - 11:48
सुपथ मूल्य पसल संचालन सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना | ०७५/०७६ document.pdf 06/02/2019 - 14:32
सुपथ मूल्य पसल एवम् लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०७६ ०७५/०७६ निर्देशिका, २०७६.pdf 05/28/2019 - 13:39
सहायक वन अधिकृत (AFO), आठौँ र सातौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना ०७५/०७६ AFOs_0.pdf 05/06/2019 - 17:01
वन संरक्षण/व्यवस्थापन अधिकृत(DFO), दशौं र नवौँ तहका कर्मचारीहरूको पदस्थापना ०७५/०७६ DFOs.pdf 05/06/2019 - 16:41
युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको जानकारी सम्बन्धमा । ०७५/०७६ Notice.pdf 04/05/2019 - 13:08
खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन अादेश २०७५ ०७५/०७६ खप्तड पर्यटन विकास समिति गठन अादेश २०७५ 12-4 Final.pdf 04/04/2019 - 19:49
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, फाइनल २०७५.pdf 04/04/2019 - 19:47
इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सिभिल इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धि सुचना। ०७५/०७६ Engineer Notice.pdf 03/20/2019 - 19:50
इन्जिनियरिङ सेवा तर्फका सिभिल सव-इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धि सुचना। ०७५/०७६ Sub Engineer Notice.pdf 03/20/2019 - 19:48