Minister_moitfe_province7

माया भट्ट

माननीय मन्त्री

यज्ञमूर्ति खनाल

यज्ञमूर्ति खनाल

उप-सचिव

प्रवक्ता, सूचना अधिकारी

9857059970

yajnamurti@gmail.com