ऐन,कानुन,निर्देशिका

दस्तावेज प्रकाशित मिति
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन विचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड,२०८० वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०.pdf Wed, 09/13/2023 - 11:41
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९ सु.प.प्र. सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७९.pdf Fri, 01/27/2023 - 13:26
वन, वन्यजन्तु, वातावरण,भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf Sun, 10/23/2022 - 15:45
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि पर्यटनसंग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf Sun, 10/23/2022 - 15:42
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ उधोग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf Sun, 10/23/2022 - 15:38
सुदूरपश्‍चि प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८.pdf Mon, 06/13/2022 - 12:30
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७७.pdf Thu, 11/25/2021 - 14:53
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७.pdf Fri, 10/08/2021 - 11:56
वन, वन्यजन्तु, वातावरण भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण तर्फको वार्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८।०७९ वन,भू तथा जलाधार र वन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:24
पर्यटनसँग सम्बन्धित स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८।०७९ पर्यटनसँग सम्बन्धि कार्यविधि.pdf Thu, 09/16/2021 - 14:21